Home

Taal School organiseert op het gebied van inburgering. De belangrijkste activiteiten van Taal School bestaan uit het verzorgen van Taalcursussen, inburgeringsexamentrainingen(NT2).

Profiel: Het onderwijsinstituut Taal School is opgericht door onderwijs- en communicatiedeskundigen uit Den Haag.

Taal School beoogt:

  • de integratie tussen autochtonen en allochtonen te bevorderen;
  • de kansen van de  (nieuwe komende) allochtonen op de arbeidsmarkt te vergroten;
  • de sociale uitsluiting van de allochtonen in de Nederlandse maatschappij te      voorkomen;
  • het belang van het onderwijs en communicatie onder de bevolking bewust te maken;
  • extra aandacht voor politieke vluchtelingen.

CRKBO_Docent