Nederlands voor Hoogopgeleiden

Algemene informatie over de Cursus Nederlands voor Hoogopgeleiden

Intake van cursisten: Alvorens de cursist in een groep geplaatst wordt, vindt er eerst een intaketoets plaats. Cursisten die aangeven helemaal geen Nederlands te kennen, worden in de beginnersgroep geplaatst. Cursisten die aangeven op een hogere niveau worden getoetst met een Intaketoets.

Trainingsinhoud Cursus Nederlands
  • kennismaken
  • grammatica Nederlands
  • grammaticale termen in het Nederlands
  • tijden en   vervoegingen van werkwoorden
  • thema’s
  • ….. en nog veel meer!

De nadruk zal liggen op spreek-, luister-, lees- en schrijfvaardigheid. Tijdens de cursus wordt gebruikgemaakt van veel praktische oefeningen, voornamelijk gericht op mondelinge en schriftelijke communicatie.

Docenten Cursus Nederlands voor Hoogopgeleiden

De cursussen worden gegeven door docenten met specifieke vaardigheden in het trainen van groepen. Alle docenten zijn bevoegd om les te geven. Zij hebben een PABO diploma en/of een lerarenopleiding gedaan.

Locatie Cursus Nederlands voor Hoogopgeleiden

Den Haag. Voor een routebeschrijving naar Taal School, klikt u hier.

Cursusdata: De cursus begint zodra er een nieuwe groep gevormd kan worden. U geeft zich op via de website en wij houden u op de hoogte wanneer wij een groep hebben kunnen vormen. Normaliter is dit realiseerbaar binnen een periode van 2 maanden. De cursus zal twee keer per eek gedurende 15 weken (60 lessen) gehouden worden. De lestijden zijn van 19:30 – 21:15 uur. De exacte dag zal nog bekend gemaakt moeten worden, de bekendmaking geschiedt enkele weken voor aanvang van de cursus. Na afronding van dit traject van 15 weken, kunt u doorstromen naar een hoger niveau. Voor de cursus Nederlands voor Hoogopgeleidenis het maximum aantal cursisten 5, dus een tijdige inschrijving is gewenst.

Cursuskosten:

  • Het inschrijfgeld is eenmalig, de kosten hiervan zijn 11 euro. Dit voldoet u slechts een keer, ongeacht het aantal cursussen u bij Taal School volgt.
  • De cursuskosten voor 60 lessen gedurende 15 weken, bedragen 375 euro.           
  • Het lesmateriaal bedraagt 35 euro. Het lesmateriaal dient u tijdens de eerste les op Taal School aan te schaffen.

Deelname: Om deel te kunnen nemen dient u ingeschreven te zijn en moet het cursusgeld voldaan zijn. Uw betaling dient minimaal 2 weken voor aanvang cursus voltooid te zijn zodat wij op tijd kunnen peilen hoeveel cursisten deel zullen nemen aan het traject.

Deelname gaat als volgt: Eerst vult u dit aanmeldingsformulier in, wij verwerken uw gegevens vervolgens in onze administratie. Daarna maakt u minimaal het inschrijfgeld van 11 euro over en eventueel ook de cursuskosten van 375 euro op ons bankrekeningnummer: NL62 INGB 0006876689  ING Bank. U kunt ook betalen op Taal School. Na ontvangst sturen wij u een bevestiging hiervan. Later, minimaal 2 weken voor aanvang van de cursus maken wij de exacte startdatum bekend. Indien u vervolgens aangeeft dat de startdatum u niet uitkomt, storten wij de door u voldane bedragen terug. Wij zijn gebonden aan een minimum en een maximum aantal cursisten.