Cursus Turks

Cursus Turks voor beginners: De cursus Turks voor Nederlandstaligen begint zodra er genoeg cursisten zijn ingeschreven. Per jaar starten wij meerdere groepen. De cursus is bestemd voor personen met een geringe kennis van de Turkse taal. De cursus duurt in totaal 20 weken. U heeft per week 2 uur les. De cursus wordt gehouden op een doordeweekse dag, de lestijden zijn van 19:30 – 21:15 uur. De startdatum van de nieuwe periode is nog niet bekend. Voor meer informatie over de cursus Turks voor beginners, de kosten van de cursus en de inschrijfprocedure. Voor aanmelding: klik hier.

Intake: Alvorens de cursist in een groep geplaatst wordt, vindt er eerst een intaketoets plaats. Cursisten die aangeven helemaal geen Turks te kennen, worden in de beginnersgroep geplaatst

Trainingsinhoud:

  • kennismaken, vriendschap
  •  boodschappen doen
  •  reizen, vakantie
  •  geldzaken
  •  gezondheid
  •  de weg vragen

De nadruk zal liggen op spreek-, luister-, lees- en schrijfvaardigheid. Tijdens de cursus wordt gebruikgemaakt van veel praktische oefeningen, voornamelijk gericht op mondelinge en schriftelijke communicatie.

Docenten Cursus Turks: De cursussen worden gegeven door docenten met specifieke vaardigheden in het trainen van groepen. Alle docenten zijn bevoegd om les te geven. Zij hebben een PABO diploma en/of een lerarenopleiding gedaan.

Locatie Cursus Turks: Den Haag. Voor een routebeschrijving naar Taal School.

Cursusdata: De cursus begint zodra er een nieuwe groep gevormd kan worden. U geeft zich op via de website en wij houden u op de hoogte wanneer wij een groep hebben kunnen vormen. Normaliter is dit realiseerbaar binnen een periode van 2 maanden. De cursus zal een keer per week gedurende 20 weken (40 lessen) gehouden worden. De lestijden zijn van 19:30 – 21:15 uur. De exacte dag zal nog bekend gemaakt moeten worden, de bekendmaking geschiedt enkele weken voor aanvang van de cursus. Na afronding van dit traject van 20 weken, kunt u doorstromen naar een hoger niveau. Voor de cursus Turks is het maximum aantal cursisten 15, dus een tijdige inschrijving is gewenst.

Cursuskosten:

  • Het inschrijfgeld is eenmalig,  de kosten hiervan zijn 11 euro. Dit voldoet u slechts een keer, ongeacht het aantal cursussen u bij Taal School volgt.
  • De cursuskosten voor 40 lessen gedurende 20 weken, bedragen 249 euro.
  • Het lesmateriaal, bestaande uit een Tekstboek en een audio- en een cd-rom, bedraagt 55 euro. Het lesmateriaal dient u tijdens de eerste les op Taal School aan te schaffen.

Deelname: Om deel te kunnen nemen dient u ingeschreven te zijn en moet het cursusgeld voldaan zijn. Uw betaling dient minimaal 2 weken voor aanvang cursus voltooid te zijn
zodat wij op tijd kunnen peilen hoeveel cursisten deel zullen nemen aan het traject. Het liefst hebben wij dat u ook het cursusgeld voor bovengenoemde datum voldoet, maar dit zou u ook eventueel voor aanvang van de eerste les kunnen voldoen.

Deelname gaat als volgt: Eerst vult u dit aanmeldingsformulier in, wij verwerken uw
gegevens vervolgens in onze administratie. Daarna maakt u minimaal het inschrijfgeld van 11 euro over en eventueel ook de cursuskosten van 249 euro op ons bankrekeningnummer: NL62 INGB 0006876689  (dERSANe). U kunt ook betalen op Taal School. Na ontvangst sturen wij u een bevestiging hiervan. Later, minimaal 2 weken voor aanvang van de cursus maken wij de exacte startdatum bekend. Indien u vervolgens aangeeft dat de startdatum u niet uitkomt, storten wij de door u voldane bedragen terug. Wij zijn gebonden aan een minimum en een maximum aantal cursisten.