Info

Taal School organiseert op het gebied van inburgering. De belangrijkste activiteiten van Taal School bestaan uit het verzorgen van Taalcursussen, inburgeringsexamentrainingen(NT2), Sociale Hygiéne cursussen, BHV cursussen en VCA cursussen en examens.

Profiel: Het onderwijsinstituut Taal School is opgericht door onderwijs- en communicatiedeskundigen uit Den Haag.

Taal School beoogt:

  • de integratie tussen autochtonen en allochtonen te bevorderen;
  • de kansen van de  (nieuwe komende) allochtonen op de arbeidsmarkt te vergroten;
  • de sociale uitsluiting van de allochtonen in de Nederlandse maatschappij te      voorkomen;
  • het belang van het onderwijs en communicatie onder de bevolking bewust te maken;
  • extra aandacht voor politieke vluchtelingen.

Onze websites: www.vcaschool.nl  www.socialehygiene.org