Sociale Hygiëne

Nieuwe Website voor Sociale Hygiëne

Verklaring Sociale Hygiëne

Een Verklaring Sociale Hygiëne is een document waarover alle leidinggevenden in de Nederlandse horeca dienen te beschikken. Zij wordt uitgegeven door de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH), na toetsing van de kennis van de betreffende personen. De wet verlangt van de genoemde leidinggevenden dat zij kennis en inzicht hebben met betrekking tot:

  • De invloed van alcohol op het menselijk lichaam en de menselijke geest
  • De invloed van drugs op het menselijk lichaam en de menselijke geest
  • De invloed van combinaties van die twee, al dan niet met bepaalde medicijnen
  • De gevolgen van alcoholafhankelijkheid en alcoholmisbruik
  • Het gebruik van speelautomaten en het risico op gokverslaving
  • Binnen de branche geldende codes op het gebied van alcohol
  • Bepaalde technische en bouwkundige voorzieningen van horecagelegenheden
  • De verschillende bedrijfsformules en de invloed daarvan op het gedrag van gasten

Cursussen en trainingen op deze terreinen worden in Nederland door diverse bedrijven en instellingen verzorgd, maar zelfstudie is ook mogelijk. De examinering berust altijd bij de SVH. In de lesstof wordt ook nader ingegaan op de instrumenten die horecabedrijven hebben om bepaalde gedragingen van gasten te stimuleren of juist te ontmoedigen. Zo worden horecagelegenheden gestimuleerd om duidelijke huisregels in te voeren er daar nadrukkelijk op te handhaven. Daarom zijn communicatie en sociale vaardigheden belangrijke onderdelen van het examen. Later is de les- en examenstof uitgebreid met kennis over verwante gebieden zoals de Drank- en Horecawet, Wet wapens en munitie en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).