BHV

BHV (bedrijfshulpverlener) Basis Certificaat

De grootste schrik voor iedere ondernemer: er breekt brand uit of er vindt een bedrijfsongeval plaats. Binnen iedere organisatie komen in zo’n geval de BHV’ers in actie. Deze hulpverleners zijn in staat om tijdens zo’n situatie het gevaar voor de medewerkers en schade voor het bedrijf zo veel mogelijk te beperken. Alle werkgevers zijn verplicht om aan de hand van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) een aantal medewerkers als BHV-er aan te stellen.

Inhoud BHV opleiding

De opleiding omvat een theorie- en praktijkgedeelte waarin de volgende aspecten uitvoerig worden behandeld:

Theorie:

  • levensreddend handelen
  • reanimatie
  • brand

Praktijk:

  • levensreddend handelen
  • reanimatie
  • brand
Programma Andere halfdaagse training
Duur en waarde nascholing 7-8 uur
Materialen Tijdens de trainingen ontvangen de deelnemers een praktisch module.
Toelatingseisen Geen
Certificering Certificaat Bedrijfshulpverlener en een pasje van de cursus BHV of BHV certificaat
Vervolgtrainingen Bedrijfshulpverlening hercertificering
Doel De deelnemer leert om bij calamiteiten, in samenwerking met de hulpdiensten, alle noodzakelijke maatregelen te nemen om schades en persoonlijk letsel zo veel mogelijk te voorkomen.
Doelgroep Alle personen die als bedrijfshulpverlener binnen een organisatie aan het werk zijn of gaan.
Uitvoering De opleiding vindt plaats bij VCA School. Bij voldoende aanmeldingen of specifieke wensen van opdrachtgever kan de gehele cursus in-company verzorgd worden.
Afsluiting Deze training kan afgesloten worden met een officieel BHV certificaat. Ook kan men de training zonder examen volgen, deelnemers ontvangen dan het certificaat ‘Bedrijfshulpverlener’ welke een geldigheidsduur heeft van 1 jaar.