Basis VCA Pools

VCA Basis Pools

Certyfikat VCA to dowód zdobytej wiedzy z zakresu VGM (Bezpieczeństwo, zdrowie i higiena pracy). To okazanie umiejętności dbania o bezpieczeństwo, środowisko a także zdrowie własne oraz innych osób podczas wykonywania pracy.

Certyfikat VCA to świadectwo, które staje się dla pracodawców z roku na rok coraz ważniejsze. W związku z tym oczekują oni od swych pracowników posiadania takiego dokumentu. To dotyczy również personelu obcojęzycznego.

Przy dostatecznej liczbie zapisów indywidualnych i/lub grupowych proponujemy Państwu kurs podstaw bezpieczeństwa wraz z egzaminem w następujących językach: turecki, bułgarski, polski, węgierski, grecki.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 06-33 76 33 33.