Inleiding

Wat is VCA (Certificaat & Diploma)?

    • Veiligheid Gezondheid Milieu
    • Checklist
    • Aannemers

Middel aantoonbaar bedrijf voldoet aan bepaalde VGM – eisen

  • VCA * : geen onderaannemers, monodisciplinaire werkzaamheden, laag risico
  • VCA ** : onderaannemers, multidisciplinaire werkzaamheden, hoog risico
  • VCA Petrochemie : aannemers in (petro-) chemische industrie